7.12.19 Kraków Warsztaty dla rodziców – „Świadomy Rodzic”

200,00 

Na stanie

Opis

Warsztaty dla rodziców  –  „Świadomy Rodzic”

Miejsce:  Rynek Główny 34/ 15  Kraków

Termin : 7.12.2019 Godz. 11 – 17.00

Warsztaty są przeznaczone są dla rodziców, którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.   W programie

  • Rozróżnianie objawów ADHD, Zespołu Aspergera, zaburzeń zachowania od objawów innych zaburzeń lub celowego łamania norm.
  • Behawioralne i poznawcze techniki radzenia sobie z trudnymi zachowaniami
  • Nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej i wiążącego się z nią trudnego zachowania
  • Zauważanie pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie go za nie
  • Wdrażanie domowego systemu zasad
  • Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji impulsywnej.
  • Komunikacja rodzic – dziecko – szkoła.