19-20.11.22 Kraków – Trener Umiejętności Społecznych i Kontroli Złości

829,00 

Kategoria:

Opis

Trener Umiejętności Społecznych i Treningu Kontroli Złości – Jedno szkolenie – dwa certyfikaty
19-20.11.2022
Sobota: 10:00 – 18:00 z przerwą 75 minut. Niedziela 10:00 – 15:00
Adres: Kraków ul. Chocimska 9/3, dojazd komunikacją miejską (przystanek Kawiory).

Jeśli pracujesz z dziećmi z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem, Niepełnosprawnością Intelektualną i chcesz pracować jako trener zajęć grupowych – zapraszamy Cię na nasze szkolenie trenerskie, zakończone certyfikatem.
Certyfikat uprawnia do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy otrzymują dwa osobne imienne certyfikatu: Trenera Umiejętności Społecznych i Trenera Kontroli Złości.

Sobota
1.Dzieci z niepełnowartościowym układem nerwowym, z zaburzeniami zachowania, Zespołem Aspergera – jako uczestnicy zajęć grupowych. Omówienie objawów, rozróżnienie objawów od zachowań niepożądanych.
2. Trening Umiejętności Społecznych – założenia teoretyczne
3. Tworzenie grup TUS, przyjmowanie do grupy, jak kwalifikować dzieci do grup,
4.Struktura zajęć treningu umiejętności społecznych dla dzieci, z omówieniem wskazówek do pracy z dziećmi z autyzmem.
5.Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka
6.Modelowanie – jako forma ćwiczenia umiejętności
7.Kształtowanie kompetencji społecznych – tworzenie scenariuszy
8. Prezentacja i omówienie przydatnych pomocy
9. W co wyposażyć gabinet do prowadzenia zajęć z TUS i TKZ

Niedziela
1.Trening Kontroli Złości – jak uczyć dzieci kontrolowania negatywnych emocji, scenariusze zajęć
2. Nauka radzenia sobie ze złością – omówienie harmonogramu zajęć, poszczególnych sesji, scenariusze,
4. Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem
5. Praca z zachowaniami agresywnymi, jak interweniować na trudne zachowania dzieci, agresywne zachowania uczestników zajęć,
6.Jak prowadzić dokumentację z zajęć

Szkolenie prowadzić będzie: Joanna Andrzejewska
Psychoterapeuta psychodynamiczny, ukończyła 4 letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, 2 letnie studia podyplomowe Psychoterapia Dzieci i Młodzieży, posiada certyfikat socjoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Socjoterapii oraz certyfikat Trenera TUS.

Uczestnicy otrzymują:
– materiały szkoleniowe – skrypt
– kwestionariusze dla rodziców i kwestionariusze do ewaluacji zajęć
– kwestionariusz wywiadu z rodzicami
– scenariusze TUS, TUS dla dzieci z autyzmem, Treningu kontroli złości
– karty pracy do zajęć
– karty emocji
– przykład dokumentacji zajęć
– przykład zadań domowych dla dzieci

Tygodniowy dostęp do mailowych konsultacji z prowadzącym

Certyfikacja:
Osoby, które będą obecne na całym pierwszym i drugim dniu szkolenia oraz będą miały opłacony udział, otrzymają w zaliczeniu dwa certyfikaty, Trenera Umiejętności Społecznych oraz Trenera Kontroli Złości. Obydwa certyfikaty uprawniają do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych.

Faktury odroczone – osoby, którym udział w szkoleniu opłaca pracodawca proszone są o zapis przez e-mail biuro@osrodeksukces.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych, zmiany adresu lub terminu szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator o wszelkich zmianach jest zobowiązany do powiadomienia uczestników.