15-16.10.22 Poznań – Trener Umiejętności Społecznych i Treningu Kontroli Złości – dwa certyfikaty

829,00 

Kategoria:

Opis

Trener Umiejętności Społecznych i Treningu Kontroli Złości – Jedno szkolenie – dwa certyfikaty

Sobota: 10:00 – 17:00 (w sobotę przewidziana jest przerwa 1,15 h) Niedziela: 10:00 – 15:00
Adres: Poznań, Centrum językowe Poligloci ul. Szelągowska 28/2

Jeśli pracujesz z dziećmi z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem, Niepełnosprawnością Intelektualną i chcesz pracować jako trener zajęć grupowych – zapraszamy Cię na nasze szkolenie trenerskie, zakończone certyfikatem.
Certyfikat uprawnia do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy otrzymują dwa osobne imienne certyfikatu: Trenera Umiejętności Społecznych i Trenera Kontroli Złości.

Sobota:
1.Dzieci z niepełnowartościowym układem nerwowym, z zaburzeniami zachowania, Zespołem Aspergera – jako uczestnicy zajęć grupowych. Omówienie objawów, rozróżnienie objawów od zachowań niepożądanych.
2. Trening Umiejętności Społecznych – założenia teoretyczne
3. Tworzenie grup TUS, przyjmowanie do grupy, jak kwalifikować dzieci do grup,
4.Struktura zajęć treningu umiejętności społecznych dla dzieci, z omówieniem wskazówek do pracy z dzie
mi z autyzmem.
5.Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka
6.Modelowanie – jako forma ćwiczenia umiejętności
7.Kształtowanie kompetencji społecznych – tworzenie scenariuszy
8. Prezentacja i omówienie przydatnych pomocy
9. W co wyposażyć gabinet do prowadzenia zajęć z TUS i TKZ

Niedziela:

1. Trening Kontroli Złości – jak uczyć dzieci kontrolowania negatywnych emocji, scenariusze zajęć
2. Nauka radzenia sobie ze złością – omówienie harmonogramu zajęć, poszczególnych sesji, scenariusze,
3. Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem