14.09.2019. Warszawa Rok z socjoterapią

450,00 

Na stanie

Kategoria:

Opis

Rok z socjoterapią

Kurs kończący się egzaminem i uzyskaniem tytułu socjoterapeuty. Kurs obejmuje dziesięć zjazdów weekendowych. Początek – wrzesień 2019.

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu diagnozy i pracy socjoterapeutycznej. Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących z dziećmi i z młodzieżą,  pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, studentów , pracowników świetlic socjoterapeutycznych.

Program

 1. Trening interpersonalny
 2. Wprowadzenie do socjoterapii
 3. Metody i techniki socjoterapeutyczne
 4. Socjoterapia a inne formy pracy grupowej
 5. Proces grupowy
 6. Jak prowadzić zajęcia grupowe – wskazówki dla trenerów
 7. Proces diagnozy dzieci w socjoterapii
 8. Obraz funkcjonowania dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
 9. Obraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z depresją
 10. Zasady kwalifikacji dzieci do grup (wywiad z dzieckiem, wywiad z rodzicem, kwestionariusze, liczebność grup)
 11. Wykorzystanie Pedagogiki zabawy w socjoterapii
 12. Artterapia, praca obrazami z wykorzystaniem „Myślenia Wizualnego „
 13. Wykorzystanie rysunku w socjoterapii
 14. Wykorzystanie bajek w socjoterapii
 15. Praca z zachowaniami trudnymi, agresywnymi
 16. Tworzenie scenariuszy zajęć
 17. Gry, ćwiczenia i zabawy w socjoterapii
 18. Superwizja

Harmonogram zjazdów: I zjazd: 14.09.2019 -15.09.2019 / II zjazd: 12.10.2019 – 13.10.2019 / III zjazd: 16.11. 2019  – 17.11.2019 / VI zjazd: 7.12.2019 – 8.12.2019 / V zjazd: 11.01.2020 – 12.01.2020 / VI zjazd: 15.02.2020 – 16.02.2020 / VII zjazd: 7.03.2020 – 8.03.2020 / VIII zjazd: 11.04.2020 – 12.04 2020 / IX zjazd: 9.05.2020 – 10.05.2020 / X zjazd – 13.06.2020 (egzamin) – 14.06.2020

Koszt: 450zł / zjazd .

Rejestracji na kurs dokonuje się przez zgłoszenie przez stronę internetową i zakup udziału w pierwszym zjeździe poprzez „sklep”. Kolejne płatności dokonuje się po otrzymaniu faktury przelewowej. Płatność musi być dokonana na minimum tydzień przed zjazdem. Nieobecność na zjeździe nie zwalnia z opłaty.

Uzyskanie dyplomu

– opłacenie wszystkich zjazdów

– obecność w wymaganej ilości zajęć

– zaliczenie egzaminu i pracy pisemnej (opis przypadku grupy)