Promocja!

13-14.08.2022 Poznań – Trener Umiejętności Społecznych i Treningu Kontroli Złości

700,00 

Pozostało tylko: 2

Opis

Jedno szkolenie – dwa certyfikaty

Termin 13-14.08.2022

Poznań

Wkrótce podamy szczegółowe godziny i adres

Nasza oferta dostosowana jest do wymogów, jakie stawia Minister Pracy i Polityki Społecznej pracownikom środowiskowych domów samopomocy przedstawionych w rozporządzeniu
z dnia 9 grudnia 2010 r.

Jeśli pracujesz z dziećmi z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem, Niepełnosprawnością Intelektualną i chcesz pracować jako trener zajęć grupowych – zapraszamy Cię na nasze szkolenie.

PROGRAM:

Sobota

1.Dzieci z niepełnowartościowym układem nerwowym, z zaburzeniami zachowania, Zespołem Aspergera – jako uczestnicy zajęć grupowych. Omówienie objawów, rozróżnienie objawów od zachowań niepożądanych.

2. Trening Umiejętności Społecznych – założenia teoretyczne

3.Struktura zajęć treningu umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem

4.Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka

5.Praca z zachowaniami agresywnymi

6.Modelowanie – jako forma ćwiczenia umiejętności

7.Kształtowanie kompetencji społecznych – tworzenie scenariuszy

8. Trening Kontroli Złości – jak uczyć dzieci kontrolowania negatywnych emocji, scenariusze zajęć

9. Jak prowadzić nabór do grup

Niedziela

1.Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z autyzmem- założenia teoretyczne

2. Scenariusze treningu dla grupy dzieci z autyzmem

3.Nauka podstawowych umiejętności prospołecznych

4.Nauka umiejętności radzenia sobie z emocjami

5.Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem

6.Jak uczymy planowania

7.Trening Komunikacji – jak? z kim? kiedy?

8.Tworzenie Scenariuszy zajęć

9.Jak prowadzić dokumentację z zajęć

10. Prezentacja pomocy terapeutycznych i polecanej literatury do zajęć

Uczestnicy otrzymują:

– materiały szkoleniowe – skrypt

– kwestionariusze dla rodziców i kwestionariusze do ewaluacji zajęć

– kwestionariusz wywiadu z rodzicami

– scenariusze TUS, TUS dla dzieci z autyzmem, Treningu kontroli złości

– karty pracy do zajęć

– karty emocji

– przykład dokumentacji zajęć

– przykład zadań domowych dla dzieci

Tygodniowy dostęp do mailowych konsultacji z prowadzącym

Certyfikacja

Osoby, które chcą otrzymać Certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych,
Trenera Kontroli Złości, uprawniający do prowadzenia zajęć w placówkach
oświatowych aby otrzymać certyfikat muszą:
– odbyć powyższe szkolenie
– muszą być obecni na 100% zajęciach
– muszą mieć opłacone powyższe szkolenie
– weryfikacją umiejętności jest aktywny udział w zajęciach warsztatowych

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych. O wszystkich zmianach uczestnicy będą powiadomieni mailowo.