Promocja!

Trener Umiejętności Społecznych i Kontroli Złości 22-23.04 Toruń

599,00 

Kategorie: ,

Opis

Zapraszamy na szkolenie „Trener Umiejętności Społecznych i Treningu Kontroli Złości”, które odbędzie się w Toruniu (wkrótce podamy dokładny adres) w dniach 22-23 kwietnia 2023 roku. Szkolenie składa się z dwóch części: Treningu Umiejętności Społecznych i Treningu Kontroli Złości, a uczestnicy otrzymują dwa osobne imienne certyfikaty.

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z dziećmi z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem, Niepełnosprawnością Intelektualną, które chcą prowadzić zajęcia grupowe.

W sobotę (10:00-17:00) zostaną omówione zagadnienia dotyczące dzieci z zaburzeniami zachowania oraz teoretyczne założenia Treningu Umiejętności Społecznych. Ponadto uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć grupy TUS, jak przyjmować dzieci do grupy, jak kwalifikować dzieci do grup, a także jakie są wskazówki do pracy z dziećmi z autyzmem. Omówione zostaną również techniki modelowania, kształtowanie kompetencji społecznych i prezentacja przydatnych narzędzi.

W niedzielę (10:00-15:00) uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak uczyć dzieci kontrolować negatywne emocje i radzić sobie ze stresem. Omówione zostaną również techniki pracy z zachowaniami agresywnymi oraz jak prowadzić dokumentację z zajęć.

Cena szkolenia wynosi 799 zł, jednakże do 10 marca można skorzystać z promocji i zapłacić jedynie 599 zł. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, kwestionariusze dla rodziców i kwestionariusze do ewaluacji zajęć, scenariusze TUS, TUS dla dzieci z autyzmem, Treningu Kontroli Złości, wzory kart pracy do zajęć oraz tygodniowy dostęp do mailowych konsultacji z prowadzącym. Dodatkowo, będą mieli okazję obejrzeć dwa filmy szkoleniowe: „Jak przygotować salę/gabinet do zajęć TUS” oraz „Procedury na zachowania trudne, niebezpieczne, agresywne – interwencje Trenerów na zajęciach”.

Szkolenie poprowadzi Monika Borysewicz – pedagog, socjoterapeuta, Trener TUS i TKZ, która ma doświadczenie w pracy z dziećmi z Rodzin Zastępczych. Uczestnicy, którzy będą obecni na całym szkoleniu oraz opłacą udział, otrzymają dwa Certyfikaty Trenera Umiejętności Społecznych, Trenera Kontroli Złości.

Faktury imienne – wystawiamy na życzenie, chęć otrzymania należy zgłosić najpóźniej 3 miesiące od dnia zakupu.
Faktury na firmę – wystawiamy, tylko jeśli w adnotacji do zamówienia znalazł się poprawny numer NIP, paragony drukujemy na bieżąco, po wydrukowaniu paragonu bez numeru NIP nie ma możliwości wystawienia faktury na firmę.

Odroczone płatności dla placówek – wystawiamy z 14-dniowym terminem płatności, zapisu na szkolenie należy dokonać drogą mailową podając dane do faktury, imię i nazwisko uczestników oraz ich adresy mailowe.