1.04.20 Online szkolenie Trener Umiejętności Społecznych Dzieci i Młodzieży

95,00 

Jeśli pracujesz z dziećmi z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem, Niepełnosprawnością Intelektualną i chcesz pracować jako trener zajęć grupowych – zapraszamy Cię na nasze szkolenie.Szkolenie z egzaminem zakończone certyfikatem uprawniającym do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Na szkolenie zapraszamy psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, instruktorów terapii zajęciowej, asystentów osoby niepełnosprawnej pracujących w środowiskowych domach samopomocy oraz wszystkich pragnących rozszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pracy nad rozwijaniem kompetencji społecznych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży.

Na stanie

Opis

Online szkolenie Trener Umiejętności Społecznych Dzieci i Młodzieży

Termin 1.04.20 

GODZINY :

Szkolenie będzie realizowane w ciągu 3 godzinnych spotkań online ( poprzez komunikator zoom.us ) pomiędzy spotkaniami będzie po 30 min przerw

Początek :

  1. SESJA : 16 – 17.00 (PRZERWA 30 MIN )
  2. SESJA 17.30 – 18.30 ( PRZERWA 30 MIN )
  3. SESJA 19.00 – 20.00

Szkolenie na Trenera Treningu Umiejętności Społecznych jest skierowane do  psychologów, pedagogów, nauczycieli, studentów ostatnich lat kierunków psychologia / pedagogika,  oraz do wszystkich osób zainteresowanych rozwijaniem własnych kompetencji i zainteresowań w zakresie pracy z grupami dzieci i młodzieży.

PROGRAM

1.Dzieci z niepełnowartościowym układem nerwowym, z zaburzeniami zachowania, Zespołem Aspergera – jako uczestnicy zajęć grupowych. Omówienie objawów, rozróżnienie objawów od zachowań niepożądanych.

2. Trening Umiejętności Społecznych – założenia teoretyczne

3.Struktura zajęć treningu umiejętności społecznych 

4.Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka

5.Praca z zachowaniami agresywnymi

6.Modelowanie – jako forma ćwiczenia umiejętności

7.Kształtowanie kompetencji społecznych – tworzenie scenariuszy

8. Jak prowadzić nabór do grup

9.Jak prowadzić dokumentację z zajęć

10. Prezentacja pomocy terapeutycznych i polecanej literatury do zajęć

Uczestnicy otrzymują:

– materiały szkoleniowe – skrypt

– kwestionariusze dla rodziców i kwestionariusze do ewaluacji zajęć

– kwestionariusz wywiadu z rodzicami

– przykładowe scenariusze TUS, TUS dla dzieci z autyzmem, treningu kontroli złości

– karty pracy do zajęć

– karty emocji

– przykład dokumentacji zajęć

– przykład zadań domowych dla dzieci

Certyfikacja

Po zajęciach wyślemy Państwu test do wypełnienia oraz trzeba będzie ułożyć scenariusz zajęć z zabawami i opisać, jakie umiejętności kształtują dane zabawy.  Osoby, które odeślą pracę otrzymają certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych.

Zaświadczenia w formie PDF , oryginał możliwy do uzyskania za dopłatą 20 zł – kurierem . Jeśli chcą Państwo otrzymać oryginał, prosimy dokonując zakupu w uwagach wpisać „poproszę o przesłanie oryginału zaświadczenia „ , prosimy zrobić wpłatę 20 zł na numer konta

mBank: 35 1140 2004 0000 3102 7705 9038

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych. O wszystkich zmianach uczestnicy będą powiadomieni mailowo i telefonicznie.