Terapia dla dzieci z Zespołem Aspergera

Terapia dla dzieci z Zespołem Aspergera

Dzieci z Zespołem Aspergera mają problem z adekwatnym reagowaniem w różnych sytuacjach społecznych. Mają problem z nawiązywaniem kontaktów, rozumieniem innych osób. Potrzebne jest im wsparcie terapeutyczne w tym...
Terapia grupowa dla dzieci nieśmiałych

Terapia grupowa dla dzieci nieśmiałych

Praca nad pokonaniem nieśmiałości wiąże się z koniecznością dokonania zmian w myśleniu o sobie. Konieczne jest też wyuczenie nowych nawyków, które dziecko będzie mogło wykorzystać w...
Indywidualna terapia Autyzmu

Indywidualna terapia Autyzmu

Prowadzone przez nas terapie oparte są na budowaniu więzi i wspomaganiu rozwoju społecznego dziecka (bazują na triadzie objawów autystycznych). Pracujemy w myśl zasady – „Motywacja jest kluczem do uczenia się.”...
Terapia dzieci moczących się

Terapia dzieci moczących się

Zdrowe pięcioletnie dziecko nie powinno już się zanieczyszczać, ani w dzień, ani w nocy. U części dzieci zaburzenia w oddawaniu moczu są spowodowane zaburzeniami emocjonalnymi. Dziecko moczące się potrzebuje pomocy...