Zajęcia grupowe LEGO dla dzieci z autyzmem

Termin

Czwartki 16:30 – 17:30

Miejsce

Warszawa Ursynów, ul. Pustułeczki 37a

Dzieci z autyzmem mają przede wszystkim trudności w interakcjach społecznych. Podczas zajęć grupowych z Lego terapii, ćwiczymy w naturalnych warunkach umiejętności społeczne dzieci. Zajęcia opierają się na głównie na mocnych stronach dzieci, wykorzystujemy wspólną pasję dzieci do klocków i konstrukcji oraz staramy się, by dzieci uczyły się nie tylko od terapeutów prowadzących, ale także od grupy rówieśniczej.

Nie potrzebne są punkty, żetony, czy tablice motywacyjne – nagrodą i wzmocnieniem pozytywnym, jest wykonanie i ukończenie budowli z klocków. W zajęciach bowiem bazujemy na zainteresowaniach dzieci, którymi w autyzmie lub Zespole Aspergera często są inżynieryjne zabawy. Dzieci jednak, by czestniczyć w zajęciach i móc wykonać swoją budowlę, muszą przestrzegać wcześniej ustalonych zasad.

Twórcą „Lego terapii” jest neuropsycholog Daniel LeGoff, który program zajęć zbudował, inspirując się metodą Kate Nixon z National Autistic Society.

Dla kogo?

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci:

  • z autyzmem
  • z zespołem Aspergera

Czego nauczą się dzieci?

  • współpracy w grupie

  • umiejętności znoszenia porażek

  • będą mogły ćwiczyć cierpliwość i koncentrację

  • będą miały okazję do nawiązania interakcji z rówieśnikami

  • Zajęcia trwają 1 h zegarową i prowadzi je dwóch terapeutów

Koszt

100
  • pojedyńcze zajęcia