Warsztaty profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół podstawowych i licealnych

Warsztaty profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół podstawowych i licealnych

W odpowiedzi na rozporządzenie z  27.08.2012.r  ,,w sprawie podstawy programowej wychowawnia przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( DZ. U. poz. 977 ). ‘’

Forma prowadzenia zajęć : mini wykłady, burze mózgów, quizy, ćwiczenia angażujące całą grupę, scenki.

Przeciwdziałanie uzależnieniom w szkole warsztaty będą zawierały tematy takie jak :

– Asertywne kontakty z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi

– Promowanie postawy dbałości o zdrowie własne jak i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu

– Zapoznanie uczniów z czynnikami pozytywnie i negatywnie wpływającymi na samopoczucie w szkole oraz domu

– Przedstawienie negatywnego wpływu alkoholu , nikotyny oraz substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka

– Przedstawienie zasad zdrowego stylu życia

– Konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem

Zalecane :

– Przeprowadzenie warsztatów z profilaktyki dla rodziców

Warsztaty obejmują :

15 spotkań – 3500 zł

10 spotkań – 2500 zł

Jedno spotkanie ( 2h) – 300 zł

Osoba prowadząca : Honorata Kośka – psycholog :

W pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami stara się podążać za potrzebami oraz tworzyć bezpieczną przestrzeń do pracy i rozwoju.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

10 października 2019