Warsztaty dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera

Warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci z zespołem Aspergera, ADHD , zaburzeniami zachowania stanowią uzupełnienie terapii dziecka. Udział w serii spotkań dotyczących sposobów radzenia sobie z objawami, trudnymi zachowaniami, wybuchami złości oraz współpracy ze szkołą/przedszkolem pomaga rodzicom/opiekunom w codzienności z dzieckiem.

Warsztaty umożliwiają wypracowanie spójnego systemu terapeutycznego. Rodzice podczas zajęć uczą się korzystać ze skutecznych metod modelujących zachowanie dziecka. Dziecko zaś odnajdując w domu ten sam system, metody, zasady, szybciej poddaje się terapii.

Na warsztaty zapraszamy rodziców / opiekunów dzieci:

 • sprawiających trudności w wykonywaniu poleceń,
 • mających problem z koncentracją uwagi,
 • sprawiających trudności w odrabianiu prac domowych,
 • łamiących domowe zasady,
 • okazujących nieposłuszeństwo rodzicom,
 • prezentujących zachowania agresywne

Termin

wtorki godz 19:00, początek zajęć 2.04.2019 koniec zajęć 11.06.19

Zapisy przez sekretariat

Program warsztatów
 • behawioralne techniki radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dziecka
 • objawy Zespołu Aspergera a celowe łamanie zasad,
 • nauka behawioralnych technik radzenia sobie z objawami Zespołu Aspergera,
 • praca z trudnym zachowaniem i wybuchem złości,
 • jak współpracować ze szkołą.