Warsztaty dla Rodziców dzieci z Autyzmem

Termin

W październiku zostanie uruchomiona nowa edycja. Początek zajęć 7.10.2019 godz. 18:00-20.00.

b

Program

SPOTKANIE 1 „Portret mojego dziecka”

 • poszukiwanie mocnych stron i zasobów do pracy
 • analiza trudności
 • znalezienie i nazwanie celu do pracy dla dziecka i rodzica
 • zapoznanie z planem, zasadami warsztatów

SPOTKANIE 2  „Teraz już rozumiem !”

 • zdobywanie wiedzy potrzebnej do zrozumienia dziecka i jego trudności
 • fakty i mity

SPOTKANIE 3 „Szklanka do połowy pełna”

 • poznanie narzędzi do budowania pozytywnej relacji z dzieckiem
 • „Dzień bez pochwały jest dniem straconym” – omówienie mocy pozytywnego wzmocnienia
 • Wskazówki do budowania relacji bliskości
 • Złość rodzicielska, czyli jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami

SPOTKANIE 4 „Wprowadzamy porządek”

 • Tworzenie zasad domowych
 • Sztuka wydawania poleceń – co zrobić, żeby dziecko słuchało
 • Omówienie domowych obowiązków dziecka w zależności od wieku
 • Wybranie trudnych zachowań, nad którymi będziemy pracować

SPOTKANIE 5 „Asertywny rodzic  – konsekwencje ”

 • Co to jest konsekwencja naturalna?
 • Moje dziecko złamało zasadę i co teraz?
 • Praktyczne wskazówki jakie konsekwencje działają
 • Co to znaczy być asertywnym rodzicem – kto rządzi w domu

SPOTKANIE 6 „Złość i agresja”

 • Jak towarzyszyć dziecku w przeżywaniu trudnych emocji
 • Dlaczego moje dziecko wybucha?
 • Jak poradzić sobie z wybuchem złości

SPOTKANIE 7 „Komunikacja”

 • Komunikacja alternatywna: piktogramy, rysowanie
 • Co wspiera rozumienie komunikatów dziecka
 • Jak mówić, żeby dziecko słuchało

SPOTKANIE 8 „Małe dziecko” i „Nastolatek”

 • Logistyka dorastania
 • Rola zabawy w życiu dziecka
 • Jak rozmawiać o trudnych sprawach
 • Tematyka zajęć w zależności od wieku dziecka

SPOTKANIE 9 „Rozwój dziecka”

 • Omówienie metod pracy terapeutycznej dostępnych na rynku
 • Omówienie zalet i ograniczeń zajęć dodatkowych
 • Jak wybrać zajęcia dla mojego dziecka
 • Rodzic w terapii, czego może oczekiwać od terapeuty

SPOTKANIE  10 „ A co na to naukowcy?”

 • Polecane książki i miejsca w Internecie , gdzie można znaleźć wiedzę
 • Przegląd najnowszych badań dotyczących zaburzeń rozwoju

SPOTKANIE 11 „I po krzyku!”

 • Podsumowanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas 10 spotkań
 • Rozdanie certyfikatów uczestnictwa
 • Niespodzianka!

Kolejne spotkania 1 raz w miesiącu 1,5 h w celu omówienia postępów, zdobycia motywacji i wsparcia oraz wskazówki do dalszej pracy terapeutycznej. Omówienie przeszkód i trudności.

Koszt

100/zajęcia
 • pojedyńcze zajęcia
 • czas trwania – 2h