Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD

Rodzice/opiekunowie dzieci z ADHD, Zespołem Aspergera, Zaburzeniami zachowania w swojej codzienności zmagają się z licznymi problemami. Właściwe zachowanie dziecka w szkole, odrabianie lekcji, wykonywanie poleceń, adekwatne reagowanie w sytuacjach trudnych, brzmią początkowo, jak nieosiągalne marzenia. Podczas warsztatów rodzice poznają skuteczne metody zmiany zachowania dziecka i rozwiązania wszystkich tych problemów.

Udział w warsztatach stanowi uzupełnienie terapii dziecka z ADHD. Regularne spotkania w grupie rodziców z doświadczonym psychologiem ułatwiają wdrożenie w domu systemu wychowawczego, który stanowi podstawę terapii.

Na warsztaty zapraszamy rodziców / opiekunów dzieci:

 • sprawiających trudności w wykonywaniu poleceń,
 • mających problem z koncentracją uwagi,
 • sprawiających trudności w odrabianiu prac domowych,
 • łamiących domowe zasady,
 • okazujących nieposłuszeństwo rodzicom,
 • prezentujących zachowania agresywne.

 

Program warsztatów
 • Behawioralne techniki radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dziecka
 • Jak odróżnić objaw od niepożądanego zachowania
 • Okulary na ADHD czyli jak poradzić sobie z objawami nadpobudliwości psychoruchowej
 • Praca na pozytywach i pochwałach
 • Wprowadzanie systemu zasad i konsekwencji oraz nauka ich przestrzegania i egzekwowania
 • Jak wydać dziecku polecenie by je wykonało – czyli behawioralne metody wydawania poleceń
 • Jak opanować wybuch agresji lub bunt dziecka
 • Współpraca ze szkołą

Termin

czwartki godz 19:15, początek zajęć 27.02.2020.