Trening Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności społecznych to opracowany przez nas program zajęć terapeutycznyc, który ma na celu zmniejszenie objawów niepożądanego zachowania.

Zajęcia grupowe prowadzone przez psychologa, na których dzieci będą miały możliwość uczyć się:

 • Jak rozwijać umiejętności społeczne
 • Odczytywać komunikaty niewerbalne
 • Nawiązywać poprawne relacje z rówieśnikami
 • Jak podtrzymywać znajomości, rozmowy z rówieśnikami
 • Rozumieć emocje i odpowiednio reagować na trudne emocje
 • Przestrzegać zasad i regulaminów
 • Dzieci będą uczyć się pracować nad swoimi trudnymi zachowaniami poprzez zabawę, przez co zajęcia są bardzo atrakcyjne

Dzięki zajęciom, które odbywają się raz w tygodniu, dzieci i młodzież nabywają umiejętności społeczne niezwykle przydatne w radzeniu sobie ze swoimi problemami. Uczą się odpowiednich zachowań społecznych, m.in. tego, jak reagować na zaczepki innych, jak panować nad własną złością, jak rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, jak czekać na swoją kolej, jak umiejętnie przegrywać w grach rówieśniczych, jak ponosić konsekwencje swojego zachowania.

Proponowane przez nas zajęcia grupowe stwarzają dzieciom okazję do:

 • przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
 • rozpoznawania treści przeżywanych emocji,
 • wzmocnienia koncentracji uwagi i ćwiczenia tej umiejętności,
 • pohamowania swoich spontanicznych reakcji,
 • przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej, co rokuje na powtarzanie ich w gronie kolegów, poza grupą terapeutyczną,
 • poprawy samooceny.

Dzieci te otrzymują bardzo dużo negatywnych komunikatów na temat własnej osoby, nie w pełni od nich zależnych. Jest to często mechanizm prowadzący do utrwalenia zaburzeń i pojawienia się stanów depresyjnych, będących następstwem „nieleczonego” zaburzenia. W trakcie zajęć stosowane są metody behawioralne takie jak: pochwała za każdy przejaw pożądanego zachowania, naturalne konsekwencje, wprowadzenie zasad, odpowiedni sposób wydawania poleceń. Stosowane są zachęty i nagrody o charakterze społecznym.
Zajęcia prowadzone są przez dwóch doświadczonych terapeutów (psychologa dziecięcego i klinicznego), dodatkowo grupy wspomagają wolontariusze. Jeden z terapeutów pełni rolę prowadzącego, drugi „modela”. Wolontariusze pełnią rolę „terapeuty cienia”, czyli pomocnika dla dzieci, które z racji swoich problemów nie potrafią wykonać poszczególnych ćwiczeń.

Nabór do nowych grup

Przed zapisem obowiązują dwie konsultacje: z rodzicem i z dzieckiem.

Program
 • zajęcia z dziećmi raz w tygodniu
 • konsultacje z terapeutami prowadzącymi zajęcia
 • kontakt terapeutów z naszego Ośrodka ze szkołą dziecka – przekazanie wskazówek dla nauczycieli