Trening Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności społecznych to opracowany przez nas program zajęć terapeutycznych, który ma na celu zmniejszenie objawów niepożądanego zachowania. Zajęcia dedykowane są dzieciom od 4 do 11 roku życia, które mają trudności z kontaktami społecznymi, są nieśmiałe oraz wycofane, nie potrafią stosować się do zasad społecznych, a także zmagają się z zaburzeniami takimi jak ADHD, Zespół Aspergera lub autyzm.

Zajęcia grupowe prowadzone są przez psychologa. Dziecko będzie miało na nich możliwość uczyć się:

 • rozwijać umiejętności społeczne,
 • odczytywać komunikaty niewerbalne,
 • nawiązywać poprawne relacje z rówieśnikami,
 • podtrzymywać znajomości oraz rozmowy z rówieśnikami,
 • rozumieć emocje i odpowiednio reagować na trudne emocje,
 • przestrzegać zasad i regulaminów.

W przypadku treningu umiejętności społecznych prowadzonych w naszej placówce w Warszawie, dzieci będą uczyć się pracować nad swoimi trudnymi zachowaniami poprzez zabawę, przez co zajęcia są bardzo atrakcyjne i przyjemne. Szkolenie obejmuje m.in. odgrywanie różnych scenek oraz rozmowy moderowane przez specjalistów.

Praktyczne umiejętności społeczne

Dzięki zajęciom, które odbywają się raz w tygodniu, dzieci i młodzież nabywają umiejętności społeczne niezwykle przydatne w radzeniu sobie ze swoimi problemami. Uczą się odpowiednich zachowań społecznych, m.in. tego, jak reagować na zaczepki innych, jak panować nad własną złością, jak rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, jak czekać na swoją kolej, jak umiejętnie przegrywać w grach rówieśniczych, jak ponosić konsekwencje swojego zachowania.

Efekty treningu umiejętności społecznych

Proponowane przez nas zajęcia grupowe stwarzają dzieciom okazję do:

 • przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
 • rozpoznawania treści przeżywanych emocji,
 • wzmocnienia koncentracji uwagi i ćwiczenia tej umiejętności,
 • pohamowania swoich spontanicznych reakcji,
 • przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej, co rokuje na powtarzanie ich w gronie kolegów, poza grupą terapeutyczną,
 • poprawy samooceny.

Dzieci te otrzymują bardzo dużo negatywnych komunikatów na temat własnej osoby, nie w pełni od nich zależnych. Jest to często mechanizm prowadzący do utrwalenia zaburzeń i pojawienia się stanów depresyjnych, będących następstwem „nieleczonego” zaburzenia. W trakcie treningu umiejętności społecznych stosowane są metody behawioralne takie jak: pochwała za każdy przejaw pożądanego zachowania, naturalne konsekwencje, wprowadzenie zasad, odpowiedni sposób wydawania poleceń. Stosowane są też zachęty i nagrody o charakterze społecznym.

Zajęcia prowadzone są przez dwóch doświadczonych terapeutów (psychologa dziecięcego i klinicznego), dodatkowo grupy wspomagają wolontariusze. Jeden z terapeutów pełni rolę prowadzącego, drugi „modela”. Wolontariusze pełnią rolę „terapeuty cienia”, czyli pomocnika dla dzieci, które z racji swoich problemów nie potrafią wykonać poszczególnych ćwiczeń. Prowadzimy także zajęcia z treningu kontroli złości dla dzieci z autyzmem oraz ADHD, na których maluchy uczone są m.in. wyrażania emocji w sposób, który jest społecznie akceptowany.

Dlaczego trening umiejętności społecznych w naszym Ośrodku?

Choć z treningu umiejętności społecznych można skorzystać w wielu placówkach, to zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Dlaczego warto to zrobić?

 • Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą na co dzień pracującą z dziećmi z zaburzeniami takimi jak autyzm czy ADHD, dzięki czemu doskonale wiedzą oni, jakie metody zastosować, by odnieść pozytywny skutek.
 • Gwarantujemy ciekawy i angażujący program zajęć, dzięki któremu dzieci nie będą się nudzić i chętnie będą uczęszczać na zajęcia. Został on stworzony przez specjalistów i sprawdzony na wielu grupach, dlatego zapewnia pozytywne efekty.
 • Treningi odbywają się w dogodnych terminach, wygodnych zarówno dla dzieci, jak i rodziców.
 • Cena za zajęcia jest adekwatna do osiąganych efektów i niższa niż w wielu innych placówkach.

Nabór do nowych grup

Przed zapisem obowiązują dwie konsultacje: z rodzicem i z dzieckiem.

Program
 • zajęcia z dziećmi raz w tygodniu
 • konsultacje z terapeutami prowadzącymi zajęcia
 • kontakt terapeutów z naszego Ośrodka ze szkołą dziecka – przekazanie wskazówek dla nauczycieli