Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z ADHD

W trakcie zajęć trenujemy zachowania trudne, wypracowujemy zachowania pożądane w terapii autyzmu. Uczymy dzieci radzić sobie w grupie rówieśniczej, nawiązywać relacje i kontakt. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i prowadzone są przez dwóch terapeutów. Terapia grupowa obejmuje także kontakt terapeutów ze szkołą.

Terapia polega  na określeniu szeregu elementów jak:

 • określenie ,,zapalników” (zdarzenie, które wywołują agresję)
 • zidentyfikowanie objawów (fizyczne objawy towarzysząc uczuciom gniewu/wzburzenia)
 • stosowanie upomnień (zwroty typu ,,uspokój się”, ,,ochłoń”)
 • stosowanie reduktorów (techniki obniżające poziom gniewu, np. głębokie oddechy, liczenie od tyłu)
 • stosowanie samooceny (uświadomienie sobie łańcucha wydarzeń zapalnik
 • objawy zaniepokojenia
 • upomnienia
 • reduktory oraz wynagradzanie pozytywnych zachowań).

Liczebność grupy – maksymalnie 6 dzieci w jednej grupie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 1,5h.

Przed zapisem obowiązują dwie konsultacje: z rodzicem i z dzieckiem.

Zapisy przez sekretariat

Program
 • zajęcia z dziećmi raz w tygodniu
 • konsultacje z terapeutami prowadzącymi zajęcia
 • kontakt terapeutów i wolontariuszy ze szkołą dwa razy w semestrze, w celu zapewnienia dziecku specjalnej, pełnej pomocy oraz kompleksowej opieki
 • warsztaty dla rodziców

Nie można mówić o terapii dziecka na jednej płaszczyźnie kontaktów. Terapia jest skuteczna, gdy jest konsekwentnie stosowana w środowisku wychowania dziecka czyli w domu i w szkole. W procesie terapeutycznym rodzice są najważniejszymi partnerami w terapii dziecka.

Efekty dla uczestników grupy (dzieci i młodzież):

 • przyswojenie nowych umiejętności w stopniu pozwalającym im na wprowadzenie ich w życie
 • łatwiejsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 • nauczenie się przewidywania konsekwencji i przez to unikania agresywnych zachowań
 • poprawa w relacjach z innymi ludźmi.