Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna, zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to zajęcia indywidualne przeznaczone dla dzieci z dysleksją i dyskalkulią. Terapeuta podczas zajęć proponuje dziecku ćwiczenia wspomagające rozwój umiejętności szkolnych i funkcji poznawczych.

Cel terapii
  • kształtowanie prawidłowych umiejętności szkolnych takich jak pisanie, czytanie, liczenie,
  • wyrównywanie braków w wiadomościach szkolnych,
  • eliminowanie niepowodzeń szkolnych,
  • podnoszenie samooceny dziecka.