Terapia dzieci zanieczyszczających się kałem

Zdrowe, pięcioletnie dziecko nie powinno już zanieczyszczać się kałem. Powinno kontrolować oddawanie kału zarówno w dzień, jak i w nocy. Dziecko, które się zanieczyszcza wymaga kompleksowej terapii, obejmującej także system rodzinny. Wsparcie terapeutyczne dla rodziców/opiekunów jest niezbędnym czynnikiem decydującym o powodzeniu terapii.
Problem z zanieczyszczaniem się kałem występuje najczęściej w przypadkach:
  • zakłócenia stosunków między rodzicami a dzieckiem,
  • uporczywego przyuczania do czystości,
  • bardzo dużej bierności dziecka,
  • dzieci bardzo zamkniętych w sobie,
  • silnego zwrócenia na siebie uwagi rodziców w sytuacjach pojawienia się młodszego rodzeństwa.