Terapia dzieci moczących się

Zdrowe pięcioletnie dziecko nie powinno już się zanieczyszczać, ani w dzień, ani w nocy. U części dzieci zaburzenia w oddawaniu moczu są spowodowane zaburzeniami emocjonalnymi. Dziecko moczące się potrzebuje pomocy terapeutycznej, ale ta powinna obejmować także wsparcie dla rodziców i opiekunów. Tylko konsekwentnie i spójnie prowadzona terapia umożliwia rozwiązanie problemu z moczeniem się dziennym, czy nocnym.

 

Problem ten dotyczy dzieci:

  • biernych, które nie potrafią wyrazić gniewu lub stanowczości,
  • lękowych,
  • po różnych emocjonalnych urazach,
  • zastraszanych,
  • przeżywających rozpad rodziny,
  • przeżywających rozłączenie z matką lub rodzicami,
  • rozpoczynających naukę w szkole,
  • tych, które zmieniły miejsce zamieszkania,
  • hospitalizowanych,
  • przeżywających pojawienie się rodzeństwa w rodzinie.