Terapia depresji dzieci i młodzieży

Depresja u dzieci i młodzieży to poważna choroba wymagająca profesjonalnej pomocy psychologicznej. W naszym ośrodku zespół specjalistów – psychologów i psychiatrów – diagnozuje oraz prowadzi terapię depresji u dzieci i młodzieży.

Psychoterapia
Spotkania trwają 50 minut. Na pierwszej wizycie ustalany jest kontrakt terapeutyczny.
Joanna Andrzejewska – nurt psychodynamiczny
Bożena Ignut – nurt integratywny
Lekarz Psychiatra – po rozmowie i dokładnym zbadaniu zaproponuje tok leczenia.

Objawy depresji u dzieci i młodzieży
 • obniżenie nastroju
 • zmniejszenie się zainteresowań
 • z czasem wycofanie się z dotychczasowych aktywności
 • bezsenność lub nadmierna senność
 • zwłaszcza w przypadku nastolatków nawracające myśli o samobójstwie
 • trudności w koncentrowaniu się
 • dolegliwości somatyczne takie jak: bóle głowy, mięśni, brzucha
 • wagary
 • wybuchy złości, żalu, krzyku
 • znaczne ograniczenie czasu spędzanego z rówieśnikami
 • drażliwość
 • częste negatywne wypowiedzi na swój temat

Rodzicu!

Jeśli u Twojego dziecka czy nastolatka obserwujesz większość objawów, utrzymujących się stale przez 2 tygodnie zgłoś się na konsultację.