Terapeutyczne zajęcia plastyczne

Dla kogo?

 • Dla dzieci i młodzieży, które korzystają już z innej formy terapii jako dodatkowe wspomaganie rozwoju dziecka
 • dzieci i młodzieży mającej trudności z kontrolowaniem i przeżywaniem trudnych emocji(złośd, smutek, wrogośd) oraz takich, które przejawiają w swoich zachowaniach agresję, nadpobudliwośd, wysokie napięcie.
 • Dzieci nieśmiałe, wycofane, lękliwe
 • ADHD, autyzm, ZA

Jak ćwiczymy?

Podczas zajęd wykorzystywane są różne techniki tworzenia oraz artystycznego wyrazu m.in.: malarstwo, rzeźba, majsterki, fotografia, teatr, kolaż, plakat, scrapbooking, decoupage, upcycling

Forma zajęć

 • grupowe dla dzieci
 • grupowe dla młodzieży
 • indywidualne

Co ćwiczymy?

 • Emocje: jak wyrażad emocje pozytywne i emocje trudne, ekspresja uczud, wywieranie emocjonalnego wrażenia na innych.
 • Samoocena: podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez kreowanie własnych prac, tworzenie wytworów według własnego pomysłu i wprowadzanie własnej wizji. Wspieranie poczucia sprawczości.
 • Wzmacnianie umiejętności społecznych: dzielenie się materiałami, próba współpracy z innymi dziedmi, praca nad zachowaniem akceptowalnym społecznie, radzenie sobie z porażką, umiejętnośd planowania
 • Poznawanie nowych technik tworzenia: kontakt z różnymi materiałami plastycznymi, tworzenie „czegoś z niczego”,
 • Upcycling – wykorzystanie materiałów recyklingowych do tworzenia pracy plastycznej
 • Kształtowanie umiejętności planowania przestrzennego – praca na materiale trójwymiarowym oraz płaskim
 • Rozwijanie małej motoryki: usprawnianie pracy ręki, precyzji ruchów podczas pracy z małymi elementami

Koszt

35/zajęcia
 • pojedyńcze zajęcia