Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD , ZA – GRODZISK

Rodzice/opiekunowie dzieci z ADHD, Zespołem Aspergera, Zaburzeniami zachowania w swojej codzienności zmagają się z licznymi problemami. Właściwe zachowanie dziecka w szkole, odrabianie lekcji, wykonywanie poleceń, adekwatne reagowanie w sytuacjach trudnych, brzmią początkowo, jak nieosiągalne marzenia. Podczas warsztatów rodzice poznają skuteczne metody zmiany zachowania dziecka i rozwiązania wszystkich tych problemów.

Udział w warsztatach stanowi uzupełnienie terapii dziecka z ADHD. Regularne spotkania w grupie rodziców z doświadczonym psychologiem ułatwiają wdrożenie w domu systemu wychowawczego, który stanowi podstawę terapii.

Na warsztaty zapraszamy rodziców / opiekunów dzieci:

  • sprawiających trudności w wykonywaniu poleceń,
  • mających problem z koncentracją uwagi,
  • sprawiających trudności w odrabianiu prac domowych,
  • łamiących domowe zasady,
  • okazujących nieposłuszeństwo rodzicom,
  • prezentujących zachowania agresywne.

Początek : 4.03.2020.r

Prowadzący : Honorata Kośka

Umiejętności

Opublikowano w dniu

21 maja 2017