Psychoterapia wspierająca

Systematyczne spotkania, ukierunkowane na uzyskanie równowagi psychicznej w trudnych i kryzysowych sytuacjach życiowych. Terapeuta wspiera pacjenta poprzez rozmowę, zachęcanie do dialogu, pomoc w nazwaniu doświadczanych problemów. Psychoterapia wspierająca pomaga pacjentom zrozumieć i zaakceptować otoczenie oraz nie poddawać się w zaistniałych okolicznościach.

Ten rodzaj terapii proponujemy osobom, które przeżywają długotrwałe trudności, doświadczają lęku i strachu, przewlekle chorują lub znalazły się w sytuacji życiowej niemożliwej do zmiany. Psychoterapeuta pomaga pacjentowi znaleźć sposób poradzenia sobie z problemem. Poprzez dialog i wspólną analizę sytuacji łatwiej jest określić cele. Terapeuta wspólnie z pacjentem definiuje kroki prowadzące do ich osiągnięcia.

Czas trwania sesji – 50 minut
Koszt – 100 zł.