Psychoterapia rodzin i par

Do konfliktów dochodzi w każdym związku. Same w sobie konflikty nie są problemem, problemem jest unikanie i ukrywanie ich.

 

Terapia małżeńska – forma specjalistycznej pomocy oferowanej małżeństwu doświadczającemu trudności w relacji. Celem terapii jest poprawienie sytuacji w związku. Podczas spotkań małżonkowie zdobywają umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Podczas terapii małżeńskiej ważnym elementem jest rozwijanie bardziej satysfakcjonujących form wzajemnego kontaktu.

Terapia pary – pomoc skierowana do osób, które doświadczają trudności w relacjach pozostając w nieformalnym związku. Celem terapii jest rozwijanie umiejętności budowania bliskości, poszukiwania satysfakcjonujących kompromisów. Podczas terapii par ważne jest budowanie harmonii i poczucia spełnienia w związku.

Terapia rodzinna – polega na pracy z całą rodziną. Celem terapii jest pomoc w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów oraz satysfakcjonujący rozwój całej rodziny i poszczególnych jej członków. Podczas terapii rodzinnej istotne jest budowanie więzi emocjonalnych, dobrych relacji oraz skutecznej komunikacji pomiędzy członkami rodziny.

Terapia małżeńska, terapia pary oraz terapia rodzinna są formą nie tylko rozwiązywania istniejących problemów w relacjach, ale służą także do wzmacniania, rozwijania i pogłębiania wzajemnych więzi.