Psychoterapia psychodynamiczna

Ten rodzaj psychoterapii opiera się na psychoanalizie. Praca terapeuty z pacjentem prowadzi do uświadomienia przeżyć wypartych z podświadomości, które mogą mieć wpływ na zachowanie. Cel terapii osiągamy poprzez poznanie pacjenta podczas rozmowy i kontaktu terapeutycznego. Podczas pracy psychoterapeutycznej w nurcie psychodynamicznym ważna jest indywidualność każdego pacjenta. Terapeuta stara się dotrzeć do jego problemów oraz wykorzystać jego potencjały rozwojowe we wspólnej pracy.
W swojej pracy opieramy się na podejściu psychodynamicznym zgodnym z rozumieniem psychoterapii psychodynamicznej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Psychoterapia psychodynamiczna jest skierowana do osób, które doświadczyły:
• sytuacji kryzysowej,
• problemów w relacjach: w małżeństwie, rodzinie, w związkach partnerskich i kontaktach zawodowych,
• problemów w nawiązywaniu lub satysfakcjonującego związku ,
• żałoby lub straty (bliskiej osoby, zdrowia, pracy itp.),
• stanów depresyjnych lub długotrwałego obniżenia nastroju,
• samotności i wrażenia izolacji,
• braku samorealizacji i poczucia niewykorzystania własnych możliwości,
• braku asertywności i autonomii,
• dolegliwości fizycznych, bez związku ze stanem fizycznym,
• silnego stresu i napięć emocjonalnych.

Oferujemy
Psychoterapię długoterminową
Psychoterapię krótkoterminową
Psychoterapię wspierającą