Psychoterapia indywidualna dla młodzieży nieśmiałej, wycofanej

Praca nad pokonaniem nieśmiałości wiąże się z koniecznością dokonania zmian w myśleniu o sobie. Konieczne jest też wyuczenie nowych nawyków, które młodzież będzie mogła wykorzystać w kontaktach z rówieśnikami.

Proponujemy pracę w nurcie psychodynamicznym, który jest metodą wglądową, a więc istotna będzie tu rola nieświadomości, wczesnych doświadczeń i przeżyć, które w terapii ulegają „przepracowaniu”.

Psychoterapia skierowana jest do młodzieży od 15 roku życia. Sesje trwają 50 minut raz lub dwa razy w tygodniu.

Kiedy potrzebna jest psychoterapia?
 • Kiedy nastolatek ma niskie poczucie własnej wartości,
 • Czuje się nadmiernie nieśmiały,
 • Nie umie nawiązać relacji z rówieśnikami,
 • Czuje się „inny niż wszyscy”,
 • Cierpi na nerwice, depresje,
 • Autodestrukcja (nadmierne objadanie się lub odchudzanie, okaleczanie się, myśli samobójcze, ryzykowne działania).
 • pracę nad zrozumieniem własnego lęku „ja – mój lęk”
 • nauka obiektywnej oceny siebie w sytuacji zadaniowej, podnoszenie samooceny i wiary we własne siły „ja w zadaniu”
 • trening nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych „ja i inni”

 

 • Ograniczenie lęków związanych z kontaktami społecznymi,
 • Podniesienie samooceny, podniesienie pewności siebie,
 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych,
 • Przeciwdziałanie skłonności do izolacji
 • Nauka jak  przezwyciężać trudności i dążyć do celu
 • Nauka jak się skutecznie obronić przed atakiem ze strony kolegów,
 • Rozwój wyobraźni i postawy twórczej
 • Możliwość przepracowania ze specjalistami trudnych sytuacji.