Grupa terapeutyczna dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi

, ,

Grupa terapeutyczna dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi 

W Ośrodku będą dwie grupy dla dzieci w wieku 6-8 lat i 9 – 13 lat

Grupa skierowana jest do dzieci i młodzieży z:

  • lękiem separacyjnym 
  • Lękiem uogólnionym
  • fobią społeczną
  • Stresem pourazowym
  • Problemami lęków postcovicdowych 
  • Lękami nocnymi 
  • Zaburzeniami obsesyjno – kompulsywnymi 

Program grupy zakłada pracę nad emocjami, zachowaniami. Celem jest nauczenie dzieci radzenia sobie z objawami lęku, rozpoznawania u siebie emocji i naukę alternatywnego myślenia o danej sytuacji. Udział w grupie socjoterapeutycznej wpływa na poprawę funkcjonowania w grupie rówieśniczej. 

Forma pracy: zabawy, gry, scenki, praca  z wykorzystaniem kart pracy, burza mózgów. 

Grupa będzie pracować raz w tygodniu przez 1,5 h. Przed przyjęcie do grupy obowiązuje   konsultacja kwalifikacyjna. 

Koszt 450 zł / miesięcznie 

Koszt konsultacji – 150 zł 

Umawianie wizyty telefonicznie lub mailowo 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

2 lipca 2021