FAS Warsztaty dla rodziców – Świadomy Rodzic

Dla rodziców zastępczych i rodzin adopcyjnych przygotowaliśmy warsztaty na temat FAS i FASD. Podczas warsztatów opiekunowie i rodzice będą mieli możliwość wypracować metody wychowawcze wspomagające rozwój dzieci dotkniętych poalkoholowym syndromem płodowym.

Warsztaty dają możliwość zdobycia konkretnych umiejętności i metod wychowawczych.

 

Omawiamy takie zagadnienia jak:

  1. Charakterystyka dziecka z FAS i FASD
  2. Skuteczna komunikacja
  3. Jak odrabiać prace domowe
  4. Rola pochwały
  5. Domowe zasady
  6. Modyfikowanie niepożądanych zachowań