FAS – Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych

Sukces Warszawski Ośrodek diagnozy FAS prowadzi nabór do grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych. Są to spotkania, które odbywają się dwa razy w miesiącu. Prowadzi je terapeuta specjalizujący się w problematyce dzieci z FAS / FASD.

Spotkania są miejscem wymiany informacji, wzajemnego wsparcia i poszerzania wiedzy o problematyce dzieci z FAS i FASD.