Diagnoza Zespołu Aspargera

Zespół Aspergera jest jednym z zaburzeń ze spektrum Autyzmu. Rozwój mowy oraz rozwój strefy poznawczej u dziecka z tym zaburzeniem przebiega bez opóźnień. Występują jednak problemy w kontaktach społecznych, sferze emocjonalnej i ruchowej. Zespół specjalistów w naszej poradni stawia diagnozę oraz przekazuje zalecenia dla rodziców, szkoły lub przedszkola.
Jak rozpoznać Zespół Aspergera?
 • niewłaściwe nawiązywanie kontaktu wzrokowego
 • słaba mimika twarzy
 • brak używania gestów i mowy ciała w kontaktach z rówieśnikami
 • unikanie rówieśników w zabawach i preferowanie samotnych zabaw
 • brak empatii
 • brak rozumienia przenośni i dwuznaczności językowych
 • dosłowne traktowanie informacji
 • specyficzne, silne zainteresowania
 • dziwny, czasem radiowy ton głosu
 • bardzo bogata wiedza, encyklopedyczna, z wybranej dziedziny, którą interesuje się osoba
Proces diagnozy Zespołu Aspergera odbywa się w trakcie czterech do pięciu spotkań i  kończy się przekazaniem rodzicom rozpoznania wraz z zaleceniami do domu i szkoły/przedszkola. Czas oczekiwania na wizytę ok. tygodnia. Diagnozę prowadzi zespół specjalistów.
Badanie obejmuje:
 • wywiad z rodzicami,
 • analiza dostarczonej dokumentacji dziecka,
 • obserwacja kierowana dziecka,
 • badanie psychologiczne,
 • badanie pedagogiczne.