Warszawski Ośrodek Diagnozy FAS

Sukces Warszawski Ośrodek Diagnozy FAS został założony by nieść pomoc w diagnozie FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) już bardzo małych. Diagnozujemy Kwestionariuszem Waszyngtońskim, wspieramy rodziców zastępczych i adopcyjnych prowadząc warsztaty i grupy wsparcia oraz dajemy szansę dzieciom poprzez program terapii.

Nasz ośrodek po specjalistycznym szkoleniu, uzyskał prawa do diagnozy FAS / FASD 4-Cyfrowym Kwestionariuszem Diagnostycznym. Dzięki temu w Polsce od niedawna istnieje możliwość diagnozowania nie tylko dzieci i młodzieży ale także niemowląt nawet już w pierwszych tygodniach życia.

Jest to jak dotychczas najbardziej dokładne narzędzie diagnostyczne, które daje możliwość oceny 4 sfer charakterystycznych dla FAS:

  1. Opóźnienia wzrostu
  2. Cech dymorficznych charakterystycznych dla FAS
  3. Uszkodzeń OUN
  4. Prenatalnej ekspozycji na alkohol

Narzędzie to zaprezentowane zostało w 1997 r. przez grupę badaczy z Sieci Diagnostyki i Prewencji FAS Stanu Washington (Washington State FAS Diagnostic and Prevention Network) i jest metodą diagnostyczną do wszechstronnego diagnozowania poalkoholowego spektrum wrodzonych zaburzeń rozwojowych (FASD). Kwestionariusz (ang. nazwa: 4-Digit Diagnostic Code) i jest uważany za najbardziej dokładne i powtarzalne narzędzie w diagnostyce FASD. ( M. Klecka Fastryga)

 

DIAGNOZA FAS / FASD

W naszym Ośrodku diagnozę FAS / FASD przeprowadza Zespół Interdyscyplinarny psycholog, neuropsycholog, pedagog.

Na pierwszą wizytę prosimy o przyniesienie książeczki zdrowia dziecka, posiadanych opinii psychologiczno – pedagogicznych, kart informacyjnych z pobytów szpitalnych – jeśli dziecko było hospitalizowane. Komplet dokumentów ułatwi i przyśpieszy proces diagnostyczny

Diagnoza w kierunku FAS / FASD obejmuje:
  • wywiad z rodzicem (150zł)
  • badanie psychologiczne (200zł)
  • badanie neuropsychologiczne (200zł)
      Diagnoza odbywa się w ciągu jednej lub dwóch wizyt