Diagnoza dysleksji

Im wcześniej dysleksja zostanie wykryta i zdiagnozowana, tym łatwiej jest prowadzić skuteczną jej terapię. Optymalny dla dzieci wariant to wykrycie u nich ryzyka dysleksji jeszcze w przedszkolu (a najpóźniej w klasie zerowej). Objęcie dziecka w tym wieku zajęciami reedukacyjnymi daje największe szanse na pozbycie się dysleksji.

Diagnoza odbywa się w trakcie dwóch spotkań a kończy się przekazaniem rodzicom rozpoznania wraz z zaleceniami do domu i szkoły. Czas oczekiwania na wizytę ok. tygodnia.

Badanie obejmuje
  • Wywiad z rodzicami,
  • Analizę dokumentów dziecka (opina nauczyciela, opinie psychologiczne, dokumentacja medyczna),
  • Analizę prac,
  • Testy, kwestionariusze,
  • Badanie funkcji intelektualnych,
  • Badanie w schemacie ciała i przestrzeni