Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych to opracowany przez nas program zajęć terapeutycznych, który ma na celu zmniejszenie objawów niepożądanego zachowania.

Dzięki zajęciom, które odbywają się raz w tygodniu, dzieci i młodzież nabywają umiejętności społeczne niezwykle przydatne w radzeniu sobie ze swoimi problemami. Uczą się odpowiednich zachowań społecznych, m.in. tego, jak reagować na zaczepki innych, jak panować nad własną złością, jak rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, jak czekać na swoją kolej, jak umiejętnie przegrywać w grach rówieśniczych, jak ponosić konsekwencje swojego zachowania.