Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD i zaburzeniami zachowania

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD i zaburzeniami zachowania

GRODZISK MAZOWIECKI – Filia Poradni Sukces

GRODZISK MAZOWIECKI – Filia Poradni Sukces

Psychoterapia indywidualna dla młodzieży nieśmiałej, wycofanej

Psychoterapia indywidualna dla młodzieży nieśmiałej, wycofanej

Zajęcia rozwijające zdolności intelektualne dzieci

Zajęcia rozwijające zdolności intelektualne dzieci

Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD , ZA – GRODZISK

Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD , ZA – GRODZISK

FAS – Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych

FAS – Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych

Trening kontroli złości

Trening kontroli złości

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z ADHD

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z ADHD

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z Autyzmem

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z Autyzmem

Terapia indywidualna dla dzieci z Aspergerem

Terapia indywidualna dla dzieci z Aspergerem

Terapia grupowa dla dzieci nieśmiałych

Terapia grupowa dla dzieci nieśmiałych

Psychoterapia grupowa dla młodzieży

Psychoterapia grupowa dla młodzieży

Psychoterapia psychodynamiczna młodzieży

Psychoterapia psychodynamiczna młodzieży

Indywidualna terapia Autyzmu

Indywidualna terapia Autyzmu

Terapia dzieci moczących się

Terapia dzieci moczących się

Terapia dzieci zanieczyszczających się kałem

Terapia dzieci zanieczyszczających się kałem

Terapia zaparć nawykowych

Terapia zaparć nawykowych

Terapia depresji dzieci i młodzieży

Terapia depresji dzieci i młodzieży

Terapia Tików

Terapia Tików

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Dogoterapia

Dogoterapia

Seksuolog

Seksuolog

Diagnoza Zespołu Aspargera

Diagnoza Zespołu Aspargera

Diagnoza w kierunku Autyzmu i CZR

Diagnoza w kierunku Autyzmu i CZR

Diagnoza dysleksji

Diagnoza dysleksji

Warszawski Ośrodek Diagnozy FAS

Warszawski Ośrodek Diagnozy FAS

Diagnozowanie dzieci dotkniętych FAS

Diagnozowanie dzieci dotkniętych FAS

Diagnoza ADHD

Diagnoza ADHD