Nie chcę złościć się  na swoje dziecko

Nie chcę złościć się na swoje dziecko

GRODZISK MAZOWIECKI – Filia Poradni Sukces

GRODZISK MAZOWIECKI – Filia Poradni Sukces

Psychoterapia indywidualna dla młodzieży nieśmiałej, wycofanej

Psychoterapia indywidualna dla młodzieży nieśmiałej, wycofanej

Warsztaty dla Rodziców dzieci z Autyzmem

Warsztaty dla Rodziców dzieci z Autyzmem

Zajęcia rozwijające zdolności intelektualne dzieci

Zajęcia rozwijające zdolności intelektualne dzieci

Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD

Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD

Warsztaty dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera

Warsztaty dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera

Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD , ZA – GRODZISK

Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD , ZA – GRODZISK

Jak odrabiać lekcje z dzieckiem

Jak odrabiać lekcje z dzieckiem

FAS Warsztaty dla rodziców – Świadomy Rodzic

FAS Warsztaty dla rodziców – Świadomy Rodzic

FAS – Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych

FAS – Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych

Trening kontroli złości

Trening kontroli złości

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z ADHD

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z ADHD

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z Autyzmem

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z Autyzmem

Terapia dla dzieci z Zespołem Aspergera

Terapia dla dzieci z Zespołem Aspergera

Terapia grupowa dla dzieci nieśmiałych

Terapia grupowa dla dzieci nieśmiałych

Psychoterapia grupowa dla młodzieży

Psychoterapia grupowa dla młodzieży

Psychoterapia psychodynamiczna młodzieży

Psychoterapia psychodynamiczna młodzieży

Indywidualna terapia Autyzmu

Indywidualna terapia Autyzmu

Terapia dzieci moczących się

Terapia dzieci moczących się

Terapia dzieci zanieczyszczających się kałem

Terapia dzieci zanieczyszczających się kałem

Terapia zaparć nawykowych

Terapia zaparć nawykowych

Terapia depresji dzieci i młodzieży

Terapia depresji dzieci i młodzieży

Terapia Tików

Terapia Tików

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Dogoterapia

Dogoterapia

Seksuolog

Seksuolog

Test MOXO – czy moje dziecko ma ADHD?

Test MOXO – czy moje dziecko ma ADHD?

Diagnoza Zespołu Aspargera

Diagnoza Zespołu Aspargera

Diagnoza w kierunku Autyzmu i CZR

Diagnoza w kierunku Autyzmu i CZR

Diagnoza dysleksji

Diagnoza dysleksji

Warszawski Ośrodek Diagnozy FAS

Warszawski Ośrodek Diagnozy FAS

Wczesna diagnoza FAS i FASD

Wczesna diagnoza FAS i FASD

Diagnoza ADHD

Diagnoza ADHD

Terapeutyczne zajęcia plastyczne

Terapeutyczne zajęcia plastyczne