Jak pracuję

Jak pracuję

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz członkiem Polskiego towarzystwa Socjoterapeutów i Trenerów, więc obowiązuje mnie Kodeks etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Przestrzeganie tych zasad to dla mnie podstawowy fundament uzyskania zaufania. Pomaga to zbudować zaufanie, które jest podstawą do stworzenia relacji terapeutycznej.

Konsultacja wstępna, czego możemy się spodziewać

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest trzema spotkaniami konsultacyjnymi. Są to pierwsze spotkania, na których poznaję historię pacjenta i cele terapii a także ustalam zasady dalszej współpracy. Dokonuję także wstępnej diagnozy pacjenta.

Spotkania konsultacyjne możliwe są tylko po wcześniejszym umówieniu się.

Psychoterapia – co dalej

Sesje psychoterapii są to spotkania, odbywające się zazwyczaj 1 lub 2 razy w tygodniu. Sesja trwa 45minut. Zachęcam pacjenta do „swobodnych skojarzeń”, czyli mówienia o tym, co w danym momencie przychodzi mu na myśl. Słuchając, rozumiejąc, podaję pacjentowi interpretację lub komentarz, czyli nadaje znaczenie tym wypowiedziom.

W pracy z pacjentem pomagam osiągać ustalone w kontrakcie terapeutycznym cele.

Przerwanie terapii

Czasem chęć przerwania terapii pojawia się wówczas, gdy w pracy terapeutycznej zbliżamy się do kluczowego momentu, który spowodował by zmianę postawy czy postępowania. Niektórzy pacjenci, właśnie tego obawiają się najbardziej. Zachęcam wtedy, do szczerego omówienia problemu.

Zakończenie terapii

Na ostatnich spotkaniach podsumowuję pracę, terapię, wspólne ustalenia. Zakończenie psychoterapii w ustalonym czasie to bardzo ważny moment w pracy terapeutycznej.